You are currently viewing Правилно ли чистим ушите и какво трябва да знаем за “ушната кал”

Правилно ли чистим ушите и какво трябва да знаем за “ушната кал”

Не е тайна за никой, че едно от най – досадните неща за УНГ специалистите е т.нар. “промивка на уши” . Още по – голям обаче е дискомфорта, който пациентите изпитват след внезапното заглъхване на едното или двете уши. В тази статия ще се постарая да дам насоки, с които да успеем да спестим неприятното чувство на “запушеното ухо”. Преди да преминем към същината, смятам че е редно да разгледаме малко повече процеса на образуване на “ушната кал”, нейното значение и функции.

Какво всъщност е “ушната кал”?

Съвкупността от отделени (мъртви) кожни клетки и секрети на два вида жлези – мастни и церуменални оформят субстанция наподобяваща восък известна сред хората като “ушна кал” или медицински казано – Церумен. В малки количества, тази субстанция:
  • Се явява естествен овлажнител, предпазващ кожата в ухото да стане твърде суха
  • Улавя мръсотия и прах, преди да достигнат дълбоката част на канала
  • Абсорбира мъртвите кожни клетки и остатъците
  • Предотвратява достигането на бактерии и други инфекциозни организми до вътрешното ухо
До тук написаното води до извода, че въпреки, че има определен фактор „заболяване“, свързан с “ушната кал”, това не е отражение на нечистотата, а всъщност е знак за нормални, здрави уши!

Какво количество приемаме за норма?

Тук ясен отговор трудно може да бъде даден. Някои хора произвеждат повече церумен, докато други по – малко. Съставът и количеството варира в зависимост от етническата принадлежност, възрастта, околната среда и дори диетата. Нормално е да заключим, че функцията на секреторните жлези в ушния канал ще бъде по – засилена при работници на строителен обект с много прах, за сметка на хора работещи в проветрив офис. Независимо от всичко, за да ни се запуши ухото следва да има буфер, който да доведе до пълното затапване на ушния канал. В големият процент от случаи, това е падналата в ухото вода, с помощта на коята церуменалната тапа увеличава своя обем и обтурира канала. И ето тук идва редът на всеобщо обичаните клечки за уши.

Защо специалистите отхвърлят употребата на клечки за уши?

Защо специалистите отхвърлят употребата на клечки за уши

Както стана вече ясно, една от основните функции на ушната кал е почистващата. Триенето на кожата на канала с клечка стимулира изпращането на импулс до мозъка, който възприема дразнителя като “чуждо тяло”. В резултат на това имаме обратен отговор, който се изразява в засилване на функцията на жлезите отговорни за производството на ушна кал. В допълнение на това, при натрупано вече количество в предверието на канала, именно клечката спомага за набутване и оформянето на церуменална тапа пред тъпанчевата мембрана. Като резултат, по време на преглед УНГ специалистите се натъкват на показаната картина.
Не навременното отстраняване на ушната кал в този й вид, създава предпоставка за развитие на възпалителен процес и силен дискомфорт до болка при допир с тъпанчевата мембрана. Значително намален слух и шум са други два много характерни симптом, които допълнително усилват неприятното чувство в пациентите.

Препоръките относно хигиената на ушите са за почистване с хавлия или друг вид кърпа, с които да се забърсва само входната част на канала и ушната мида. Употребата на спрей за почистване е удачна в случаи на оскъдно количество церумен. При наличие на вече образувана тапа, тяхнато използване единствено улеснява почистващия процес от страна на лекуващия лекар, но само след предписване от специалист. Не се препоръчва своеволното използване на капки, спрей или други почистващи средства при наличие на някой от описаните по – горе симптоми. Неправилната употреба може да доведе до редица усложнения. Правилно в случая е навременната консултация с УНГ лекар, поради риск от развитие на по – тежка инфекция.

“Промивката ли е най - добрият начин за отстраняване на ушната кал?”

До скоро всеки пациент посетил УНГ специалист относно проблеми с ушите, свързани с натрупване на церумен, очакваше да види “голямата спринцовка” пълна с вода. В съзнанието на повече хора изникват старите метални легенчета и найлоновите престилки. Да, това определено е доказан във времето метод, който неимоверно върши добра работа, но и тук съществуват модерни апарати и технологии за по прецизна работа и значително намаляване на дискомфорта от страна на пациента. При наличие на перфорация на тъпанчевата мембрана или активен възпалителен процес е противопоказано да се извършва промивка, поради риск от сериозни увреждания

Ето защо към момента най – препоръчван е метода на аспирация. Сигурен и надежден начин за отстраняване на цялото количества насъбрана ушна кал. Времето за изпълнение е кратко, а в ръцете на опитен специалист, процедурата не крие рискове. Като недостатък трябва да се изтъкне необходимостта кабинета да бъде оборудван с аспиратор и специални за целта накрайници. Много често, за да се почисти добре ухото, то трябва да бъде предварително третиране със специални капки. Това налага още едно посещение от страна на пациента. Независимо от препоръките, всеки болен изисква индивидуален подход, което налага специалиста да избере правилният начин за почистване на ушните канали.

Като заключение може да кажем, че блокирането на ушните канали от церумен е често срещан в практиката проблем, касаещ голям процент от пациенти посещаващи УНГ кабинетите. Внезапната поява на симптомите свързани с това заболяване, водят до намален слух и болка в ушите, а тяхното неглижиране до редица усложнения. Навременно потърсена медицинска помощ, благоприятства бързото справяне със заболяването и спестява значителен дискомфорт на пациентите.

При необходимост от консултация може да запазите час на 0883/371-411 или през платформата SUPER DOC