Диагностика и лечения на гърло

Много хора посещават УНГ специалисти, като основното оплакване от тяхна страна е болката в гърлото. Когато получат въпроса “Къде усещате болката”, в големият процент от случаите пациентите посочват различно място.

Защо се получава така?

Гърлото или на медицински казано Фаринкса, е анатомичен орган, който съставлява горната част на дихателната и храносмилателната система. При възрастни, той е дълъг около 10-12 сантиметра. Формата му наподобява фуния, която е най-широка в горния си край. Фарингеалната кухина е отворена в предната си част и отгоре надолу се съединява последователно с носа, устата и ларинкса. По този начин ние го разделяме на три етажа:

1. Нсна част на фаринкса
2. Устна част на фаринкса
3. Ларингеална част на фаринкса

Значението на този орган за организма е голямо, тъй като участва в редица физиологични процеси,  по-важните от които са: 

  • Дихателна 
  • Гълтателна 
  • Говорна

Не по-малко важно е и имунологичната функция, която се осъществява благодарение на на лимфоидния гърлен пръстен съставен от различните сливици.

За да бъдем екзактни трябва да разгледаме още един раздел от шията, който попада в нашата област, а именно гръкляна ( Ларинкса )

Какво всъщност е ларинкса?

Ларинкса или още гръкляна, е тръбест орган разположен в предно-средния участък на шията. В горната си част той се съединява с фаринкса, а надолу с трахеята. Има сложен строеж и участва в редица физиологични функции по-голямата част от които се припокриват с тези на фаринкса (дихателна и говорна). Ларинксът е мястото където се образува гласът. Важна част от неговата физиология е така наречената сфинктерна фукнция – предпазването на долния респираторен тракт от попадане на храна по време на преглъщане.

Често срещани заболявания на гърлото

Заболявания на фаринкса:

Заболявания на ларинкса: