Диагностика и лечения на ушни заболявания

Ушите са едни от най – често засяганите и чувствителни органи на тялото. Редица симтоми и синдроми подсказват, че нещо във веригата е засегното, но често това се неглижира и се бърка с друг вид патология. За да се помъчим да дадем по – ясно насоки в посока разбиране на симптомите свързани с ушните заболявания, първо трябва да отговорим на един въпрос:

Какво е ухото?

Ухото, известно още като вестибулокохлеарен орган, е сензорната система, състояща се от органите, които поддържат равновесие и слух, необходими за възприемане на шумовете около нас. Той е разделен на три части:

1. Външното ухо: образувано от ушна мида (аурикула) и външния слухов канал, който приема звуци и ги насочва към средното ухо.

2. Средното ухо: образувано от тъпанчевата кухина; мембраната; слуховите костици (чукче, наковалня и стреме;, мастоида и неговите клетки; Евстахиевата тръба.

3. Вътрешното ухо: разположено вътре в темпоралната кост, то е разделено на костен и мембранен лабиринт. Основната му функция е да транспортира електрическите импулси, получени до мозъка под формата на звук. Ако обаче тази информация не бъде изпратена до мозъка при оптимални условия, може да се появят редица симптоми свързани с разстройство на слуха или вестибуларната функция.

Често срещани заболявания на ушите

Заболявания засягащи външното ухо:

Заболявания засягащи средното ухо:

Заболявания засягащи вътрешното ухо: