You are currently viewing С какво се занимават УНГ специалистите?

С какво се занимават УНГ специалистите?

УНГ специалистите или още Оториноларинголозите извършват голямо разнообразие от хирургични процедури при ежедневното лечение на ухото, носа, синусите, фаринкса, ларинкса, устната кухина, шията, щитовидната жлеза, слюнчените жлези, бронхите и хранопровода, както и козметични операции на главата и шията.

Разбира се, няма как, един макар и много подготвен лекар да бъде перфектен в такава обширна област. Ето защо, често предпочитана е тясната специализация според стила и предпочитанията на хирурга:

Специалистите, обучени за работа с уши, са добре оборудвани с апаратура за възстановяване на слуха чрез съвременна микрохирургия. Хирургичните техники в тази област позволяват прецизни корекции в областта на тъпанчевата мембрана, слуховите костици и вестибуларният апарат; бързото възстановяване при тежки инфекции и успешната реконструкция при различни вродени деформации.

Със своите обширни познания за главата и шията, много отоларинголози са опитни в пластичната хирургия на лицето. Тук с помощта на редица техники можем да постигнем възстановяване, реконструкция или нацяло изграждане, при тежки деформитети на носа, ушите, челюстите, скулите и цялостния контур на лицето. Присадките, клапите и изкуствените материали се използват за решаване на много проблеми, които не могат да се справят с конвенционалните хирургични методи. 

Все по зачестилите туморни образувания, било те доброкачествени или злокачествени, наложиха една голяма група оториноларинголози да се обучават в планирането и провеждането на операции за тяхното лечение! Колаборацията между хирурга и онкоспециалистите, постави тенденция в западните страни за създаването за специализирани центрове, фокусирани изцяло върху този все по – разрастващ се проблем.

Отоларинголозите редовно се справят със случаи като аденоидектомия и тонзилектомия, по известни сред населението като отстраняване на сливици. Една на пръв поглед рутинна операция криеща известни рискове най – вече в следоперативния период! Ето защо към момента се използват повече от 6 различни метода за отстранява, като всеки от тях е пряко свързан със съответна апаратура. Това налага необходимостта от допълнителни курсове и квалификации за колеги решили да се посветят на работа свързана с детската патология. 

Особено интересна под специалност е невроотологията (отоневрология). Колегите избрали да се развиват в тази област се сблъскват с проблеми водещи до появата на дискоординационни синдроми. Лечението на този тип заболявания изискват широки познания комбиниращи специалностите УНГ, Неврология и понякога офталмология. И тук, съвременната медицина навлиза с широка гама апаратни изследвания и проби, целящи да насочат специалиста към правилната диагноза.

С представеното по-горе кратко резюме, се надяваме, пациентите да навлязат повече в света на Оториноларингологията.  Една специалност, която в 21 век се развива с бързи темпове и предоставя все повече алтернативи при лечението на голям брой заболявания с общество значение.