You are currently viewing Оперативно лечение на носна полипоза – ендоскопска хирургия

Оперативно лечение на носна полипоза – ендоскопска хирургия

Хирургично лечение на носната полипоза: Защо трябва да предпочетем ендоскопската методика​

Въведение: Носната полипоза е хронично възпалително заболяване на носните ходове и синусите, което често предизвиква носна конгестия, дихателни проблеми, загуба на обоняние и намалено качество на живота за засегнатите пациенти. Хирургията е основният елемент в лечението на носната полипоза, а ендоскопската методика се е установила като предпочитан метод за хирургичното им отстраняване. Тази статия ще разгледа ендоскопската методика, нейната ефективност за лечение на носната полипоза и причините поради които я предпочитаме пред конвекционалната хирургия. Ендоскопската методика предлага няколко предимства спрямо традиционните подходи при лечението на носната полипоза. Ето някои от тях:
 • По-малко инвазивност: Ендоскопската методика използва малки ендоскопични инструменти, които се вмъкват през носните канали, без необходимостта от разрези в областта на лицето или устната кухина. Това води до по-малко травми на околните тъкани, намалявайки риска от кръвотечение и инфекции.
 • По-добра визуализация: Ендоскопската методика позволява директна визуализация на носните полипи и околните структури. С помощта на ендоскопа, лекарят може да разгледа подробно полипите, което дава възможност за по-точна диагностика и прецизност при оперативната интервенция.
 • По-голяма точност и прецизност: С помощта на ендоскопските инструменти, лекарят може да извършва микрохирургия в прецизния размер и форма на полипите. Това позволява по-голяма прецизност при премахването на полипите, като се запазват здравите тъкани около тях.
 • Кратко време на възстановяване: Поради по-малката инвазивност и по-малките разрези, свързани с ендоскопската методика, времето за възстановяване след операцията обикновено е по-кратко. Пациентите могат да се завърнат по-бързо към нормалните си дейности и да избегнат продължителна нетрудоспособност.

Какво са резултати от клинични изследвания, доказващи ефективността на ендоскопската методика?

Резултатите от клинични изследвания подчертават ефективността на ендоскопската методика при лечението на носната полипоза. Ето някои от наблюдаваните положителни резултати:

 • Подобрение на симптомите: Клиничните изследвания показват значително подобрение на симптомите, свързани с носната полипоза след ендоскопската операция. Пациентите съобщават за намалена носна конгестия, по-добро дишане, възстановяване на обонянието и намаляване на общите дихателни проблеми.

 • Намаляване на рецидивите: Ендоскопската методика се свързва с по-малък процент на рецидиви на носната полипоза в сравнение с традиционните подходи. Изследванията показват, че ендоскопската операция допринася за по-дългосрочно облекчение и намалява вероятността от повторно образуване на полипите.

 • Подобрение на качеството на живота: Пациентите, подложени на ендоскопска операция, съобщават за значително подобрение на качеството на живота след процедурата. Те отбелязват намалени симптоми, по-добра работоспособност и повишено удовлетворение от своето здравословно състояние.

 • Способност за оптимално управление: Ендоскопската методика позволява на хирурга да извършва по-пълно и точно премахване на полипите и лекуващите промени. Това допринася за по-добър контрол върху заболяването и осигурява възможност за персонализирано лечение, адаптирано към конкретните нужди на пациента.

Все пак, е важно да се отбележи, че резултатите от клинични изследвания могат да варират и да се различават в зависимост от конкретния случай и характеристиките на пациента. Винаги е препоръчително да се консултирате със специалист по оториноларингология (УНГ), който ще ви предостави най-подходящата информация и съвети, спрямо вашето индивидуално здравословно състояние.

А какво всъщност представлява ендоскопската методика за лечение на носната полипоза?

p>Ендоскопската методика обикновено се извършва под обща анестезия и включва следните стъпки:

 • Подготовка: Пациентът се подлага на необходимите предоперативни изследвания и евентуално спиране на приема на антикоагуланти или други  лекарства, които могат да увеличат риска от кръвотечение по време на операцията.

 • Въвеждане на ендоскопа: Лекарят използва ендоскопа през носната кухина и го премества във всяка носна кухина, за да прегледа полипите и синусите. Ендоскопът предава видеоизображение на монитор, който помага на хирурга да вижда и манипулира инструментите си.

 • Премахване на полипите: След визуализиране на полипите, лекарят използва малки – микро инструменти, електрически пинсети или шейвър, за да премахне полипите.

 • Отваряне на синусните отвори: Ако полипите са причинили закриване на синусните отвори, се преминава към тяхното разширяване, за да се възстанови нормалната циркулация на въздух и изтичане на секрети.

 • Затваряне на рани и възстановяване: След приключване на операцията, се поставят тампони с антибиотични мехлеми и/или силиконови пластини. Пациентът се пренасочва към стая за възстановяване, където се наблюдава за евентуални усложнения; болката рядко се наблюдава.

Възстановителният период след ендоскопската операция обикновено е по-кратък, а пациентите обикновено могат да се върнат към нормалните си дейности в рамките на няколко дни до седмици, в зависимост от сложността на операцията и индивидуалните характеристики на пациента.

Важно е да се отбележи, че ендоскопската методика се извършва от специализирани оториноларинголози (УНГ), които имат опит и обучение в тази област. Резултатите от операцията и крайния успех могат да варират в зависимост от сложността на случая и индивидуалните характеристики на пациента.